Συντήρηση

Διαλέξτε την συχνότητα επισκέψεων και την βαθμίδα ελέγχου. Σας ενημερώνουμε για την συνολική εικόνα του συστήματος ανά επίσκεψη.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ

Με το άριστα καταρτισμένο προσωπικό της εταιρείας μας αναλαμβάνουμε την μόνωση της δεξαμενής από διαρροές κάνοντας χρήση των καλύτερων μονωτικών υλικών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ

Με την συντήρηση του συντριβανιού επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας του. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την Τακτική ή Έκτακτη συντήρηση συντριβανιών ανεξαρτήτως μεγέθους με το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο διαθέτει.  

δειγμα συντηρησησ

ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ

Μόνωση Δεξαμενής

Μόνωση και βάψιμο δεξαμενής δημόσιου συντριβανιού

Μόνωση Δεξαμενής

Μόνωση και βαφή δεξαμενής δημόσιου συντριβανιού. Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό 

δειγμα συντηρησησ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ

Συντήρηση Συντριβανιού

Δημόσιο συντριβάνι το οποίο χρήζει άμεση συντήρηση 

Συντήρηση Συντριβανιού

Καθαρισμός δεξαμενής συντριβανιού και μηχανολογικού εξοπλισμού

Μόνωση Δεξαμενής

Τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την βαφή των δεξαμενών είναι ειδικά για χρήση στο νερό 

Μόνωση Δεξαμενής

Μόνωση δεξαμενής δημόσιου συντριβανιού

Συντήρηση Συντριβανιού

Καθαρισμός – Συντήρηση Συντριβανιού Dry Deck

Αύξηση ζωής των μηχανημάτων.
Άριστη ποιότητα νερού και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.
U
Έλεγχο όλων των συστημάτων και της συνολικής κατασκευής.
Καλή λειτουργία του συστήματος όλο τον χρόνο.
Αποφυγή ζημιών – φθορών από κακή χρήση
Πλήρη ενημέρωση για την ποιότητα του νερού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η συντήρηση όπως και ο μηχανισμός του σιντριβανιού για να είναι βιώσιμο πρέπει να προβλεφθεί πριν τον σχεδιασμό της κατασκευής του.