Καταρράκτης WF006

Περιγραφή

Δημόσιο Συντριβάνι Καταρράκτης με αληθινά Πετρώματα και στο επάνω μέρος Πίδακας με αφρώδη Ακροφύσιο!!!